Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Kredito unija „Mano unija“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti kooperatinė bendrovė, juridinio asmens kodas 112043081, buveinės adresas S. Moniuškos g. 27, LT-08115 Vilnius, (toliau – Mano unija), tel. +370-5-2409389, mob. +370-615-53694, el. paštas info@manounija.lt, vykdydama savo veiklą tvarko klientų/narių bei kitų duomenų subjektų (toliau – duomenų subjektai) asmens duomenis ir yra tvarkomų asmens duomenų valdytojas.

 


 

  • Kredito unija „Mano unija"
  • S. Moniuškos g. 27, Vilnius
  • Tel. (8~5) 240 9389
  • Mob. 8 615 53694
Facebook LinkedIn Youtube G+
© Kredito unija „Mano unija" 1996-2018. Visos teisės saugomos.