Visuotinis narių susirinkimas

2016, kovo 3

Gerb. unijos nariai,

Informuojame, kad 2016 m. kovo 15 d. 17.00 val. šaukiamas Unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas Unijos valdybos iniciatyva ir sprendimu. Susirinkimas vyks asociacijos „Lietuvos kreditas“ patalpose, esančiose adresu M. K. Čiurlionio g. 70, Vilniuje. Jei kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas tuo pačiu adresu 2016 m. kovo mėn. 18 d. 16.00 val. Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

1. Valdybos metinė ataskaita.
2. Paskolų komiteto metinė ataskaita.
3. Vidaus audito tarnybos metinė ataskaita.
4. Stebėtojų tarybos metinė ataskaita.
5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
6. 2015 m. pelno paskirstymas.
7. Metinės išmokos kredito unijos vadovams už 2015 m.
8. 2016 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
9. Pavadinimo keitimas.
10. Įstatų keitimas.
11. Kiti klausimai.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Unijos nariai galės susipažinti nuo 2016 m. kovo 9 d., kredito unijos “Sostinės kreditas” biure Pušų g. 10, Vilniuje.
 

  • Kredito unija „Mano unija"
  • S. Moniuškos g. 27, Vilnius
  • Tel. (8~5) 240 9389
  • Mob. 8 615 53694
Facebook LinkedIn Youtube G+
© Kredito unija „Mano unija" 1996-2018. Visos teisės saugomos.