Dėl neeilinio visuotinio Kredito unijos „Mano unija“ narių susirinkimo

2016, lapkričio 21

Dėl neeilinio visuotinio Kredito unijos „Mano unija“ (j. a. k. 112043081, buveinės adresas  S. Moniuškos g. 27, Vilnius) (toliau – Unija) narių susirinkimo.

Informuojame, kad 2016 m. gruodžio 13 d. 17.00 val. šaukiamas Unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas Unijos valdybos iniciatyva ir sprendimu. Susirinkimas vyks asociacijos Lietuvos kreditas patalpose, esančiose adresu M. K. Čiurlionio g. 70, Vilniuje. Jei kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas tuo pačiu adresu  2016 m. gruodžio 15 d. 16.00 val. Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

1.     Įstatų keitimas;

2.     Nepriklausomo auditoriaus ataskaita;

3.     2016 metų pajamų ir  išlaidų sąmatos keitimas;

4.     Kredito unijos pertvarkymas.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Unijos nariai galės susipažinti nuo 2016 m. gruodžio 7 d., Unijos biure Pušų g. 10, Vilniuje.

  • Kredito unija „Mano unija"
  • S. Moniuškos g. 27, Vilnius
  • Tel. (8~5) 240 9389
  • Mob. 8 615 53694
Facebook LinkedIn Youtube G+
© Kredito unija „Mano unija" 1996-2018. Visos teisės saugomos.