Visuotinis narių susirinkimas

2017, kovo 20

Gerb. unijos nariai, 

Informuojame, kad 2017 m. kovo 28 d. 17.00 val. šaukiamas Unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas Unijos valdybos iniciatyva ir sprendimu. Susirinkimas vyks asociacijos „Lietuvos kreditas“ patalpose, esančiose adresu M. K. Čiurlionio g. 70, Vilniuje. Jei kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas tuo pačiu adresu 2017 m. kovo mėn. 30 d. 16.00 val. Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

 1.  Valdybos metinė ataskaita.
 2.  Paskolų komiteto metinė ataskaita.
 3.  Vidaus audito tarnybos metinė ataskaita.
 4.  Stebėtojų tarybos metinė ataskaita.
 5.  Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 6.  2016 m. pelno paskirstymas.
 7.  2017 metų pajamų ir  išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 8.  Kai kurių asmenų pašalinimas iš kredito unijos narių.
 9.  Kiti klausimai.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Unijos nariai galės susipažinti nuo 2017 m. kovo 17 d., kredito unijos “Mano unija” biure Pušų g. 10, Vilniuje.

 

 • Kredito unija „Mano unija"
 • S. Moniuškos g. 27, Vilnius
 • Tel. (8~5) 240 9389
 • Mob. 8 615 53694
Facebook LinkedIn Youtube G+
© Kredito unija „Mano unija" 1996-2018. Visos teisės saugomos.