Dėl neeilinio visuotinio kredito unijos narių susirinkimo

2017, lapkričio 15

Gerb. unijos nariai,

Informuojame, kad 2017 m. gruodžio 18 d. 17.00 val. šaukiamas Unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas Unijos valdybos iniciatyva ir sprendimu. Susirinkimas vyks kredito unijos „Mano unija“ patalpose, esančiose adresu S. Moniuškos g. 27, Vilniuje. Jei kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas tuo pačiu adresu 2017 m. gruodžio mėn. 19 d. 16.00 val. Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

1.        Stebėtojų tarybos narių perrinkimas naujai kadencijai.
2.        Stebėtojų tarybos pirmininko perrinkimas naujai kadencijai.
3.        Valdybos narių perrinkimas naujai kadencijai.
4.        Valdybos pirmininko perrinkimas naujai kadencijai.
5.     Valdybos teisės priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu bei ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jei turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo, klausimas.
6.        Paskolų komiteto narių perrinkimas naujai kadencijai.
7.        Paskolų komiteto pirmininko perrinkimas naujai kadencijai.
8.        Kredito unijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
9.        Kai kurių asmenų pašalinimas iš kredito unijos narių.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Unijos nariai gali susipažinti nuo 2017 m. gruodžio mėn. 08 d., kredito unijos “Mano unija” patalpose S. Moniuškos g. 27 Vilniuje.
Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie visuotinį narių susirinkimą kontaktiniai duomenys: Svajūnas Verbickas, tel. Nr. 861855688, el. p. svajunas.verbickas@manounija.lt. 

  • Kredito unija „Mano unija"
  • S. Moniuškos g. 27, Vilnius
  • Tel. (8~5) 240 9389
  • Mob. 8 615 53694
Facebook LinkedIn Youtube G+
© Kredito unija „Mano unija" 1996-2018. Visos teisės saugomos.