Dėl visuotinio narių susirinkimo

2018, vasario 27

Dėl eilinio visuotinio kredito unijos „Mano unija“, j. a. k. 112043081, reg. buveinės adresas S. Moniuškos g. 27, Vilnius (toliau – Unija) narių susirinkimo. 
 
Informuojame, kad 2018 m. kovo mėn. 27 d. 17.00 val. šaukiamas Unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas Unijos valdybos iniciatyva ir sprendimu. Susirinkimas vyks kredito unijos „Mano unija“ patalpose, esančiose adresu S. Moniuškos g. 27, Vilniuje. Jei kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas tuo pačiu adresu 2018 m. kovo mėn. 29 d. 16.00 val. Numatoma susirinkimo darbotvarkė:
 
1.    Valdybos metinė ataskaita.
2.    Paskolų komiteto metinė ataskaita.
3.    Vidaus audito tarnybos metinė ataskaita.
4.    Stebėtojų tarybos metinė ataskaita.
5.    Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
6.    2017 m. pelno paskirstymas.
7.    2018 metų pajamų ir  išlaidų sąmatos tvirtinimas.
8.    Paskolų komiteto nario rinkimai.
9.    Nepriklausomo auditoriaus rinkimai.
10.  Lėšų, skiriamų nepriklausomo auditoriaus darbo apmokėjimui, limito tvirtinimas.
 
 
Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Unijos nariai gali susipažinti nuo 2018 m. kovo mėn. 16 d., kredito unijos “Mano unija” patalpose S. Moniuškos g. 27, Vilniuje.
Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie visuotinį narių susirinkimą kontaktiniai duomenys: Svajūnas Verbickas, tel. Nr. 861855688, el. p. svajunas.verbickas@manounija.lt.
 
 
Pagarbiai
kredito unijos “Mano unija” administracija
  • Kredito unija „Mano unija"
  • S. Moniuškos g. 27, Vilnius
  • Tel. (8~5) 240 9389
  • Mob. 8 615 53694
Facebook LinkedIn Youtube G+
© Kredito unija „Mano unija" 1996-2018. Visos teisės saugomos.