Dėl Visuotinio narių susirinkimo priimtų nutarimų

2018, balandžio 12

Informuojame, kad kredito unijos „Mano unija“ 2018 m. kovo 29 d. vykusio pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo metu iš anksto numatytais darbotvarkės klausimais buvo priimti šie nutarimai:

 

1.  Pritarta Kredito unijos „Mano unija“ valdybos 2017 metų ataskaitai;

2.  Pritarta Kredito unijos „Mano unija“ paskolų komiteto 2017 metų ataskaitai;

3.  Pritarta Kredito unijos „Mano unija“ vidaus audito tarnybos 2017 metų ataskaitai;

4.  Pritarta Kredito unijos „Mano unija“ stebėtojų tarybos 2017 metų ataskaitai;

5.  Patvirtintas Kredito unijos „Mano unija“ 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys;

6.  Patvirtinta Kredito unijos „Mano unija“ 2017 metų pelno paskirstymo tvarka;

7.  Patvirtinta Kredito unijos „Mano unija“ 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmata;

8.  Gintarė Pėdnyčienė išrinkta paskolų komiteto nare iki Paskolų komiteto kadencijos pabaigos;

9.  Kredito unijos „Mano unija“ 2018-2020 metų metinių finansinių ataskaitų nepriklausomu auditoriumi išrinkti audito įmonę UAB „BDO apskaita ir auditas“;

10. Patvirtintas lėšų, skiriamų nepriklausomo auditoriaus darbo apmokėjimui už finansinių ataskaitų auditą, limitas.

  • Kredito unija „Mano unija"
  • S. Moniuškos g. 27, Vilnius
  • Tel. (8~5) 240 9389
  • Mob. 8 615 53694
Facebook LinkedIn Youtube G+
© Kredito unija „Mano unija" 1996-2018. Visos teisės saugomos.