Dėl neeilinio visuotinio kredito unijos „Mano unija“ narių susirinkimo

2018, spalio 31

Informuojame, kad 2018 m. lapkričio mėn. 26 d. 17.00 val. šaukiamas Unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas Unijos valdybos iniciatyva ir sprendimu. Susirinkimas vyks kredito unijos „Mano unija“ patalpose, esančiose adresu S. Moniuškos g. 27, Vilniuje. Jei kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas tuo pačiu adresu 2018 m. lapkričio mėn. 28 d. 16.00 val. Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

1.    Po pertvarkymo veiksiančios akcinės bendrovės (banko) pavadinimo ir įstatų tvirtinimas bei naują įstatų redakciją pasirašančio asmens paskyrimas.

2.    Po pertvarkymo veiksiančios akcinės bendrovės (banko) stebėtojų tarybos rinkimas.

3.    Po pertvarkymo veiksiančios akcinės bendrovės (banko) audito įmonės, kuri atliks banko metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą, išrinkimas.

4.    Dėl po pertvarkymo veiksiančios akcinės bendrovės (banko) akcijų prospekto.  

5.    Kai kurių asmenų pašalinimas iš kredito unijos narių.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Unijos nariai gali susipažinti nuo 2018 m. lapkričio mėn. 16 d., kredito unijos “Mano unija” patalpose S. Moniuškos g. 27, Vilniuje.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie visuotinį narių susirinkimą kontaktiniai duomenys: Svajūnas Verbickas, tel. Nr. 861855688, el. p. svajunas.verbickas@manounija.lt.

  • Kredito unija „Mano unija"
  • S. Moniuškos g. 27, Vilnius
  • Tel. (8~5) 240 9389
  • Mob. 8 615 53694
Facebook LinkedIn Youtube G+
© Kredito unija „Mano unija" 1996-2018. Visos teisės saugomos.